Reviews

Wat anderen over mij zeggen…

Enkele reacties van coachees over individuele coaching

Fysiotherapeut (42 jaar): “Els was geïnteresseerd in mij als mens en invoelend. Ze was rustig en bood een sfeer van vertrouwen, waardoor ik open kon zijn in de gesprekken. Door middel van vragen en opdrachten heb ik geleerd waar mijn gevoelens en gedachten vandaan komen en hoe ik ze kan ombuigen. Ik ben in het dagelijks leven nu bewuster bezig met wat ik belangrijk vind.”  

Consulent (60 jaar): “Els wist op de juiste momenten goede vragen te stellen of tips te geven, waardoor ik een ander inzicht kreeg op mijn handelen of patronen. Ik heb hier baat bij en weet haar tips toe te passen op momenten dat ik me onzeker voel.”

Projectleider (48 jaar): “Ik heb de coaching ervaren als een verrijking. Els is iemand die een ander licht laat schijnen op mijn gedachten en gevoelens. En het daarna bij mij zelf laat wat ik er mee kan doen. Dit geeft groei in mijn proces om vanuit mijn ware zelf te leven.”

Secretaresse (50 jaar): Er zat een mooie mix van diepgang en oefeningen in de gesprekken. Verder vond ik dat Els goed de kernwoorden benoemde wanneer ik die zelf niet goed kon omschrijven. Zij filterde als het ware aan aantal woorden uit mijn verhaal.

Werkzoekende (24 jaar): “Ik ben enorm geholpen. Het is voor mij duidelijker wie ik ben en wat mijn talenten zijn. Het heeft mij een helder doel gegeven. Els luistert en vraagt door naar de kern. Ze geeft niet zomaar haar mening, dat is voor mij heel leerzaam geweest.”

Scholier VWO (17 jaar): “Ik heb het gevoel dat ik met dit traject ben geholpen en dat vind ik een prettig gevoel. Het heeft me nieuwe inzichten in de verschillende kanten van mezelf gegeven. En het heeft me helpen herinneren wat ik leuk vind om te te doen en dat echt te gaan doen.”

Zorgcoördinator (48 jaar): Els is luisterend, geen vaste kaders, humor, warmte, nuchterheid en diepgang samen op.


Enkele reacties van deelnemers aan workshops en intervisie

“De workshop heeft me aangezet om na te denken en een volgende stap te zetten”

“Inzichten die ik had, maar waren weggezakt, zijn nu weer onder mijn aandacht”

“Leerzaam, het heeft me op weg geholpen.”

“Ik vond het een interessante workshop. Vooral ook goed om te horen hoe andere mensen mij zien. ”

“Leuke diverse werkvormen!”

“Prettig dat je ruimte geeft aan iedereen om op hun manier input te geven”

“Verrassend leuk!” (Deelnemer over de clinic intervisiemethode, waarin je letterlijk even de plaats van de casusinbrenger inneemt)

“Je bewaakt goed het proces en de rode lijnen”


Enkele reacties van cursisten in de creatieve lessen en workshops

“De creatieve lessen zijn voor mij het begin geweest van mijn artistieke loopbaan”

De afgelopen weken waren we gedurende de lessen creatief aan de hand van het verhaal over Vasalisa de Wijze. Daarbij speelde de duiding door Clarissa Pinkola Estés een belangrijke rol. We kregen opdrachten van Els om zo de wijze lessen uit het verhaal op onszelf te betrekken. Ik heb hier fijn aan gewerkt en ik heb het als helpend en helend ervaren.”

“Ik voel me geborgd in jouw groep en dat doet me goed. Het heeft me het afgelopen jaar gesterkt.”

Het was een fijne, inspirerende workshop. Ik ga er zeker nog even mee door, ben nog lang niet uitgespeeld met deze techniek.

“Ik vond het fijn om even met iets anders bezig te zijn. Heerlijk ontspannend.”

“Schoonheid en plezier”