Coaching

Heb je een persoonlijke vraag die je graag één op één bespreekt met een coach om te komen tot antwoorden en oplossingen?

Ik bied persoonlijke coaching/begeleiding aan mensen die het gevoel hebben vast te lopen in werk of privé of die gewoon graag beter willen functioneren. Soms is er sprake van spanningsklachten, burn out of bore out, somberheid, gemis van doel en richting, of niet goed staande blijven in relatie tot anderen. Veel van mijn coachees zijn hooggevoelig en/of hoogbegaafd, maar dit geldt zeker niet voor iedereen.

Individuele coaching in coronatijd: Sinds invoering van de landelijke coronamaatregelen bied ik ook de mogelijkheid om een coachingsgesprek telefonisch of via beeldbellen te voeren. Daarnaast blijft een persoonlijk gesprek in mijn praktijkruimte mogelijk, met inachtneming van de hygiënemaatregelen van het RIVM: geen ziekte in de nabije omgeving, de ruimte wordt schoongemaakt tussen de gesprekken door en natuurlijk houden we afstand. Bel of mail gerust voor meer informatie.

Werkwijze

Ik werk met verschillende methodes, afhankelijk van wat iemand prettig vind. Ik heb een voorliefde voor werkvormen die het denken en praten even achterwege laten, en ruimte geven aan je innerlijke stem. Bijvoorbeeld door een creatieve opdracht te maken, een vraag/knelpunt in de ruimte op te stellen (systemisch werk), of te kijken naar de verschillende kanten in je persoonlijkheid (Voice Dialogue) . Vooral voor mensen die ‘veel in hun hoofd zitten’ werkt dit erg goed. Zo kom je tot krachtige nieuwe inzichten.

Door de coaching leer je jezelf beter kennen, je (her)ontdekt je kracht én ook wat je in je ontwikkeling belemmert. Vaak heeft dit te maken met oude overtuigingen die je over jezelf hebt gevormd door eerdere ervaringen. In de coaching toets je deze overtuigingen en zet je er andere voor in de plaats die je vrijer maken.

Je nieuwe inzichten pas je toe in de praktijk van alledag. Zo bereik je persoonlijke groei vanuit jouw eigen wijsheid, wensen en mogelijkheden.

Een coachingstraject bij De Blauwe Uil bestaat uit een intakegesprek en doorgaans vijf tot acht gesprekken van een uur.

Enkele reacties van coachees

Coachee (42 jaar): “Els was geïnteresseerd in mij als mens en invoelend. Ze was rustig en bood een sfeer van vertrouwen, waardoor ik open kon zijn in de gesprekken. Door middel van vragen en opdrachten heb ik geleerd waar mijn gevoelens en gedachten vandaan komen en hoe ik ze kan ombuigen. Ik ben in het dagelijks leven nu bewuster bezig met wat ik belangrijk vind.”  

Coachee (60 jaar): “Els wist op de juiste momenten goede vragen te stellen of tips te geven, waardoor ik een ander inzicht kreeg op mijn handelen of patronen. Ik heb hier baat bij en weet haar tips toe te passen op momenten dat ik me onzeker voel.”

Coachee (47 jaar): “Het coachtraject heeft me zekerder gemaakt. Ik doe er toe en kan ook wat. Mijn drijfveren, talenten en competenties zijn duidelijk naar voren gekomen. Ik vond Els professioneel maar ook betrokken, meevoelend. Ik heb me veilig gevoeld.”

‘Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping’
~Aristoteles~

Studiekeuzecoaching

Je beroepsopleiding of studie moet je al heel jong kiezen. Meestal ken je jezelf dan nog niet goed. Met de studiekeuzecoaching van De Blauwe Uil ontdek je wat voor jou belangrijk is, waar jij blij van wordt, welke unieke talenten jij hebt. Vanuit die zelfkennis kun je een betere keuze voor een opleiding maken.

Studiekeuzecoaching is geschikt voor eindexamenleerlingen, jongeren die na de middelbare school een tussenjaar nemen, of jongeren die tijdens hun vervolgopleiding ontdekken dat ze niet op de goede plek zitten.

Je start met een persoonlijk intakegesprek en hebt daarna tussen de 5 en 8 individuele coachingsgesprekken waarin je verschillende opdrachten doet om te ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Onderdeel hiervan is ook een officiële beroepskeuzetest. Tussen de gesprekken door krijg je opdrachten om thuis te doen. Meer lees je in de Flyer Studiekeuzeprogramma Vleugels.

Coachee (24 jaar): “Ik ben enorm geholpen. Het is voor mij duidelijker wie ik ben en wat mijn talenten zijn. Het heeft mij een helder doel gegeven. Els luistert en vraagt door naar de kern. Ze geeft niet zomaar haar mening, dat is voor mij heel leerzaam geweest.”

Coachee (17 jaar): “Ik heb het gevoel dat ik met dit traject ben geholpen en dat vind ik een prettig gevoel. Het heeft me nieuwe inzichten in de verschillende kanten van mezelf gegeven. En het heeft me helpen herinneren wat ik leuk vind om te te doen en dat echt te gaan doen.”

‘Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken,
probeer dan eens om met een muskiet te slapen’

~Dalai Lama~

De Blauwe Uil is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches