Neem de stroom

Doelen stellen, plannen maken, actie ondernemen… We hebben geleerd dat we doelgericht aan de slag moeten als we onze wensen willen realiseren. Maar werkt het eigenlijk wel zo?

Vaak lopen dingen anders dan verwacht. Het ontbreekt ons aan tijd of energie om voornemens uit te voeren, onverwachte zaken vragen onze aandacht, er doen zich leuke afleidingen voor waar we graag op in gaan, of… verzin het maar. Is het dan zinloos om je iets ten doel te stellen en ergens naar te streven?

Wie bij de bron wil komen,
moet de stroom nemen.


uit: Vonken van Verlangen,
W. Veenbaas en J. Goudswaard

De afgelopen maand las ik hierover in Vonken van Verlangen, een boek over de natuurlijke orde van dingen. Hierin wordt geschreven over de kunst om te accepteren wat er in je leven gebeurt en wat de situatie is. Je overwint dan het gevoel van onmacht en krijgt er dankbaarheid voor terug. Als je verzet tegen het leven opgeeft en buigt voor de werkelijkheid, zie je wat je te doen hebt.

Wu wei 

Toevallig stuitte ik ook op een mooie bijdrage over het Chinese begrip Wu Wei, letterlijk niet-doen, op de website van Het Juwelenschip. Dit begrip gaat ook over het afstemmen van onze inspanningen op de grotere stroom van het leven. Vaak wordt dit ‘natuurlijke actie’ genoemd. Wu Wei brengt geen buitensporige inspanning of strijd met zich mee, maar een soort van ‘meebewegen’ met de energie van het moment en vrijuit kunnen reageren op elke situatie die zich voordoet.

Ik haal eruit dat er een tussenweg is van in contact blijven met je wensen én met de wereld om je heen. Dus niet heel gericht je eigen dromen najagen, om vervolgens gefrustreerd te constateren dat de werkelijkheid anders is dan je had bedacht. Maar accepteren hoe de situatie is en daarin doen wat je hebt te doen.

Blij aan het werk

Het nieuwe jaar is alweer een eindje op weg. In deze periode zijn veel van ons bezig met plannen maken: Wat zijn onze doelen dit jaar? Welke resultaten willen we behalen? Wie doet welke taken?
Maar al te vaak vergeten we hierbij ook stil te staan bij zaken als ontspanning, werkplezier en bezieling. 

Zinnig bezig

Het is de kunst om op het werk balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, presteren en plezier maken, doen wat moet en doen waar het hart naar uitgaat. Soms merk je dat bij jou of je collega’s/medewerkers die balans zoek raakt. Of de wil om te presteren is er wel, maar er staat iets in de weg waardoor het niet lukt. Een vaardigheid mist, of er is een interne belemmering die je niet goed kunt benoemen. Het loopt steeds vast op hetzelfde punt. Het lijkt of de persoonlijke ontwikkeling stokt.

Neem tijd voor bezinning

In dit soort situaties helpt het inlassen van tijd voor bezinning. Neem onder de loep hoe het zit met jouw balans, wat jou plezier en voldoening geeft. En ook wat maakt dat je je werkplezier kwijtraakt of dat je niet verder komt in je ontwikkeling. De Blauwe Uil – coaching kan je hierbij begeleiden door een onafhankelijke spiegel te bieden en je inzicht te geven in mogelijkheden voor een andere benadering. Soms zijn kleine aanpassingen of een andere manier van denken genoeg om de balans te herstellen en een doorgang te vinden naar verdere persoonlijke groei. Zo hervind je je eigen wijs!